کارفرمایان تامین تجهیزات و پروژه های سامانه های مداربسته تحت شبکه از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲

کارفرمایان تامین تجهیزات و پروژه های سامانه های مداربسته تحت شبکه از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲
ردیف کارفرما ردیف کارفرما
۱ شرکت سرمایه­گذاری صنایع شیمیایی ایران LAB ۲۸ سیتی سنتر اصفهان (نظارت عمرانی)
۲ کارخانه زمزم ۲۹ آموزشکده فنی شهید بهشتی اردکان
۳ کارخانه چدن­سازان ۳۰ دانشگاه اصفهان
۴ کارخانجات گیتی­پسند ۳۱ نورد سرد فولاد مبارکه (شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه)
۵ پتروشیمی رجال (بندر ماهشهر) و شرکت ظریف مصور ۳۲ ساختمان مرکزی مترو اصفهان
۶ آموزشکده فنی مهاجر ۳۳ سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
۷ دانشگاه اصفهان ۳۴ اردوگاه شهید بهشتی اصفهان
۸ ساختمان مرکزی مترو اصفهان ۳۵ پتروشیمی رجال
۹ دانشگاه آزاد نجف آباد فاز دوم ۳۶ امامزاده جعفرابن رضا
۱۰ سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ۳۷ کارخانه آلومینیوم پژواک
۱۱ پست ۴۰۰ کیلوولت داران جهت نظارت عمرانی ۳۸ کارخانه برفاب، شهرکرد
۱۲ مرکز دیسپاچینگ اصفهان (بک آپ دیسپاچینگ تهران) ۳۹ مرکز داده استانداری اصفهان
۱۳ سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ۴۰ مرکز تصویربرداری سپاهان MRI
۱۴ پژوهشکده فن آوری ارتباطات و اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۱ آرامستان باغ رضوان
۱۵ سازمان میراث فرهنگی ۴۲ سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر
۱۶ سازمان میراث فرهنگی (موزه باغ فین کاشان) ۴۳ سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دولت آباد برخوار
۱۷ سازمان میراث فرهنگی (موزه مردم شناسی نایین) ۴۴ فضای کارگاهی سیتی سنتر بزرگ اصفهان
۱۸ سازمان میراث فرهنگی (میدان نقش جهان) ۴۵ هواپيما سازي ایران- هسا
۱۹ کارخانه صنایع چدن اصفهان ۴۶ کارخانه قند اصفهان
۲۰ سازمان کنترل ترافیک اصفهان ۴۷ شرکت تولیدی فرمان خودرو
۲۱ شرکت پالایش نفت جی ۴۸ مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان اصفهان
۲۲ شرکت پالایش نفت سپاهان ۴۹ موزه علوم و فنون آموزش و پرورش استان اصفهان
۲۳ کارخانه صنایع نسوز اصفهان ۵۰ شرکت نصر اصفهان
۲۴ دانشگاه خوانسار ۵۱ شرکت گلبافت
۲۵ داروخانه شهید محمد منتظری ۵۲ دانشگاه اصفهان، سالن همایش های پیامبر اعظم
۲۶ داروخانه دکتر اعتباری ۵۳ دانشگاه اصفهان، خوابگاه های دانشجویان (یازده ساختمان چند طبقه)
۲۷ تعاونی تامین اجتماعی استان اصفهان ۵۴ سازمان عمران زاینده رود