معرفی شرکت ارتون

شرکت ارتون، به همت سهامداران و سرمایه­ گذاران و تیم فنی با سابقه فعالیت ۲۰ سال در صنعت IT کشور در فیلدهای مختلف از جمله نرم­ افزارهای GIS، طراحی و پیاده ­سازی شبکه، توزیع و فروش تجهیزات، و طراحی و پیاده ­سازی سامانه­ های نظارت تصویری تحت شبکه در ابتداي سال ۱۳۹۵ فعالیت رسمی خود را با این نام آغاز نمود.