AXIS A8004-VE Network Door Station

AXIS A8004-VE یک ایستگاه درب شبکه ای  غیر اختصاصی مبتنی بر بستر ​شبکه جهت باز و بسته کردن درب ​می باشد. با شناسایی و کنترل ورود و خروج از راه دور که بستری ایمن برای کسب و کار شما ​فراهم می کند . این سیستم قابلیت کنترل بر روی گوشی همراه و سیستم کامپیوتری را برای شما فراهم می کند .