کارفرمایان تامین تجهیزات شبکه و یا اجرای پروژه های شبکه های کابلی و بی سیم تا پیش از سال ۱۳۸۵

کارفرمایان تامین تجهیزات شبکه و یا اجرای پروژه های شبکه های کابلی و بی سیم تا پیش از سال ۱۳۸۵
ردیف کارفرما ردیف کارفرما
۱ شرکت ساختمان اصفهان ۴۰ کاشی مرجان
۲ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ۴۱ شرکت گاز استان اصفهان
۳ مجتمع بزرگ تجاری اوسان ۴۲ شرکت گیتی پسند (نیوپایپ)
۴ اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ۴۳ مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی
۵ شرکت ایساکو و ساپکو (ایران خودرو) ۴۴ مجتمع توسعه صنعتی رفسنجان
۶ شرکت ساختمان اصفهان ۴۵ سازمان طراحی شهرداری اصفهان
۷ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ۴۶ مرکز اطلاعات و آمار شهرداری
۸ مجتمع بزرگ تجاری اوسان ۴۷ سازمان مدیریت صنعتی
۹ اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ۴۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
۱۰ شرکت ایساکو و ساپکو (ایران خودرو) ۴۹ سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان
۱۱ مرکز بهداشت و درمان صنعت نفت ۵۰ صنایع اپتیک ایران
۱۲ بیمارستان شریعتی ۵۱ شرکت ظریف مصور
۱۳ انرژی هسته ای (مرکز UCF) ۵۲ سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان
۱۴ اداره کل بیمه خدمات درمانی ۵۳ شرکت فولاد تکنیک
۱۵ شرکت پخش پرورده های نفتی ۵۴ شرکت فولاد ماهان
۱۶ سازمان تامین اجتماعی ۵۵ مرکز درمانی نور و حضرت علی اصغر
۱۷ مرکز تربیت معلم شهید باهنر ۵۶ مرکز فوریت های پزشکی
۱۸ شرکت تعاونی تامین اجتماعی ۵۷ معاونت درمان علوم پزشکی استان اصفهان
۱۹ شرکت توزیع برق ۵۸ مرکز بازسازی زرهی شهید زین الدین
۲۰ جهاد دانشگاهی ۵۹ گروه صنعتی انتخاب- حایر
۲۱ سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ۶۰ موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی
۲۲ دانشکده نفت و گاز شیراز ۶۱ شرکت نیروکلر
۲۳ دادگستری استان اصفهان ۶۲ ستاد نیروی انتظامی استان اصفهان
۲۴ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ۶۳ هتل بین المللی کوثر
۲۵ دانشکده صنعت آب و برق ۶۴ هتل عباسی
۲۶ دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان ۶۵ شرکت صالحکاران
۲۷ دانشگاه شیخ بهایی ۶۶ اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
۲۸ دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان ۶۷ پزشکی قانونی استان اصفهان
۲۹ دانشگاه مالک اشتر ۶۸ شرکت ایثار سپاهان
۳۰ سازمان بازرسی کل کشور ۶۹ مرکز سپاه صاحب الزمان
۳۱ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ۷۰ بیمارستان کاشانی
۳۲ مجتمع فنی مهندسی قائم ۷۱ شرکت فولاد صبا
۳۳ شرکت مخابرات استان اصفهان ۷۲ مجلس شورای اسلامی
۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار استان اصفهان ۷۳ هنرستان فنی حرفه ای طوسی بروجرد
۳۵ دانشگاه پیام نور اصفهان ۷۴ هنرستان فنی سروش
۳۶ صنایع دفاع، خودرو سازی زرین خودرو ۷۵ شرکت برق منطقه ای
۳۷ صنایع دفاع، مهمات سازی ۷۶ برج های مسکونی سپهر
۳۸ صنایع دفاع، قرارگاه پشتیبانی ۷۷ ساختمان درمانگران (خانه پزشک)
۳۹ آموزشکده فنی سروش ۷۸ مجتمع فرهنگی مذهبی امام خمینی (ره) و مصلای بزرگ اصفهان