مشتریان

کاربـران نهایی شرکت ارتون عمدتا در زیرگروههای ۶ گانه زیر قرار میگیرند:

  • گروه آموزش: شامل دانشگاه ها، مدارس و موسسات آموزشی
  • گروه بانکداری و امور مالی: شامل بانک ها، ادارات پست، دارایی و شرکت های بیمه
  • گروه خرده فروشی: شامل فروشگاه ها، پمپ بنزین ها و سوپر مارکت ها
  • گروه حمل و نقل: شامل فرودگاه ها، راه آهن، بنادر، نظارت بر ترافیک و ایستگاه های عوارض
  • گروه دولت: شامل مقامات، پلیس، ارتش، مراکز درمانی، زندان ها و موزه ها
  • گروه صنعت: شامل فرآیندهای صنایع، مهندسی، ساخت و ساز و شرکت های انرژی